Verbintenissenrecht

 

Verbintenissenrecht

In ons dagelijks leven hebben we regelmatig te maken met allerlei verbintenissen. Een verbintenis kan voortvloeien uit de wet of uit een overeenkomst. Er zijn verschillende voorbeelden van overeenkomsten, die partijen met elkaar kunnen afsluiten. Denk bijvoorbeeld aan koop- of huurovereenkomsten, ondernemingscontracten, arbeidsovereenkomsten of geldleningen.

Ondernemingen hebben per definitie te maken met het verbintenissenrecht, bijvoorbeeld wanneer zij een contract sluiten met een klant of leverancier. Soms volstaan partijen met een mondelinge overeenkomst, maar gebruikelijker is het in het zakelijk verkeer om afspraken vast te leggen in een schriftelijk contract. Helaas gaat hierbij ook vaak van alles mis, waardoor conflicten kunnen ontstaan. Afspraken kunnen bijvoorbeeld onduidelijk of onvolledig zijn. Of één van beide partijen houdt zich niet aan de afspraken en komt zijn deel van de overeenkomst niet na. Dit kan soms uitmonden in een hoog oplopend conflict, dat de onderlinge relatie flink onder druk zet.

Veel conflicten kunnen voorkomen worden door op voorhand al advies in te winnen bij een advocaat. Bijvoorbeeld bij het opstellen en controleren van algemene voorwaarden of het vastleggen en beoordelen van de afspraken.

Enkele voorbeelden van onderwerpen op het gebied van verbintenissenrecht, waarbij wij u kunnen adviseren:

  • Opstellen van overeenkomsten / contracten
  • Ontbinden van overeenkomsten / contracten
  • Nakoming of schadevergoeding vorderen
  • Algemene voorwaarden
  • Incasso’s

Heeft u vragen op het gebied van het verbintenissenrecht? Neem dan contact op met Daadkracht Advocatuur.