Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht heeft betrekking op familiaire zaken als afstamming, geboorte, huwelijk en echtscheiding.

Echtscheiding
Een echtscheiding is vaak een periode van hevige emoties. Er komt veel op u af en er moet veel geregeld worden. Daarnaast moeten er belangrijke keuzes gemaakt worden: kiest u voor één gezamenlijke advocaat of ieder een eigen advocaat.

U kunt er voor kiezen om samen door één advocaat begeleid te worden bij het regelen van de echtscheiding. In gezamenlijk overleg worden dan de afspraken gemaakt die in een echtscheidingsconvenant worden vastgelegd. Helaas is het niet altijd een realistische optie om er in goed overleg samen uit te komen. Soms staan partners op gespannen voet met elkaar. Als het niet lukt om in overleg tot afspraken te komen, zal de rechtbank knopen moeten doorhakken. Beide partijen zullen dan een eigen advocaat moeten inschakelen. Wij zullen dan de belangen van onze cliënt verdedigen bij de rechtbank. Het streven is altijd wel dat het niet uitloopt op een vechtscheiding. Daar is namelijk niemand bij gebaat, zeker niet als er kinderen bij betrokken zijn.

Bij een echtscheiding met (minderjarige) kinderen is het verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Er moeten dan nog veel aanvullende zaken geregeld worden, zoals: Bij wie gaan de kinderen wonen? Wie ziet de kinderen op welke dagen? Hoeveel alimentatie is nodig voor de opvoeding van de kinderen? Deze afspraken worden vastgelegd in het ouderschapsplan.

Overige kwesties
Behalve echtscheidingen zijn er ook nog andere zaken die betrekking hebben op het personen- en familierecht, zoals samenlevingsovereenkomsten, huwelijkse voorwaarden, vaderschapsacties en naamrecht. Ook hierbij kan Daadkracht Advocatuur u begeleiding bieden.

Samengevat kunt u bij het personen- en familierecht aan het volgende denken:

 • Echtscheidingen
 • Voorlopige voorzieningen
 • Ouderschapsplan
 • Alimentatie (partneralimentatie & kinderalimentatie)
 • Verdeling en verrekening
 • Omgang en gezag
 • Samenlevingsovereenkomsten
 • Huwelijkse voorwaarden
 • Huwelijksvermogensrecht
 • Vaderschapskwesties
 • Naamrecht

Heeft u vragen op het gebied van het personen- en familierecht? Neem dan contact op met Daadkracht Advocatuur.