Over Daadkracht Advocatuur

Natacha

mr. Natacha Versteden is oprichter en eigenaar van Daadkracht Advocatuur. Zij heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg en is in 2008 afgestudeerd met het predicaat 'met genoegen'. Haar afstudeerscriptie spitste zich toe op het ondernemingsrecht. Het onderwerp van haar scriptie was 'Forensische mediation bij aandeelhoudersconflicten'. Tijdens haar studie heeft Natacha twee jaar gewerkt als buitengriffier bij de rechtbank Dordrecht. De ervaringen die zij hiermee heeft opgedaan, kan zij ook ten volle benutten bij haar huidige werkzaamheden.

In 2009 is Natacha als advocaat be√ędigd. Na 8 jaar bij een middelgroot advocatenkantoor te hebben gewerkt is zij een eigen onderneming begonnen: Daadkracht Advocatuur. Zij voert een algemene rechtspraktijk, met specialisaties op het gebied van arbeidsrecht, erfrecht, personen- en familierecht en verbintenissenrecht.

Wilt u eens kennismaken met mr. Natacha Versteden? Bel of mail gerust.