Erfrecht

 

Erfrecht

Het afwikkelen van een nalatenschap is meestal niet eenvoudig. Niet alleen zijn er veel zaken die geregeld moeten worden, vaak spelen er ook emoties bij het afhandelen van de erfenis. U kunt te maken krijgen met allerlei vragen waar u misschien niet meteen de antwoorden op heeft: Is er een testament? Wat is de omvang van de nalatenschap? Hoe verloopt de verdeling van de eigendommen? Wat als er onenigheid ontstaat?

Hoewel men er meestal naar streeft om een nalatenschap in harmonie af te wikkelen, kunnen er soms toch complexe problemen of conflicten ontstaan tussen de verschillende erfgenamen. In dat geval ontkomt u er niet aan om juridische ondersteuning te zoeken. Het is dan het beste om een gespecialiseerde erfrechtadvocaat in te schakelen, die u van het juiste advies kan voorzien en u kan wijzen op uw rechten en plichten. Voor erfrechtzaken gelden bovendien korte termijnen, zodat het belangrijk is om snel te handelen.

Daadkracht Advocatuur is het kantoor dat u kan bijstaan bij diverse onderwerpen op het gebied van erfrecht en nalatenschap. Hierbij kunt u denken aan:

  • Rechten en plichten als erfgenaam
  • Testament en nalatenschap
  • Aanvaarding of verwerping
  • Wettelijke verdeling
  • Wilsrechten
  • Legitieme portie
  • Onterving
  • Legaten en giften

Heeft u vragen op het gebied van het erfrecht? Neem dan contact op met Daadkracht Advocatuur.